Unable to Launch Flash Player

This message is being displayed because the browser was unable to load the Flash Player required to display this content.

There are several possible causes for this;

  1. Your current Flash Player is outdated or it is not installed on your system. Download the latest Flash Player.
  2. Your browser does not have JavaScript enabled, this is required to load the Flash content.
  3. The Theme file used to generate this site may be missing the required JavaScript to launch the Flash player.
Een halskraag voor de nacht

Een foam halskraag wordt in overleg met een medisch deskundige voorgeschreven na medische onderzoek naar de oorzaak van het klachtenpatroon. Er kan met een halskraag een optimaler effect worden bereikt bij een juistere indicatie stelling.

Er is een goede ervaring met het dragen van halskragen bij klachten van het hoofd, de nek, schouder en armen die zich ontwikkelen of versterken tijdens de nachtrust. Het gaat hier ook om hoofd, nek- en armpijn (uitstraling) welke overdag tot functieverlies kunnen leiden.

Wetenschappelijk gezien en gelijk aan onze ervaring lijkt het overdag dragen van een foamhalskraag niet effectief genoeg te zijn voor langdurige pijnvermindering en functieherstel behoudens bij een nek hernia
(Kuijper et al. 2012)

Lees verder (informatie halszaak.pdf)